Privacy Statement & Disclaimer

[cmsmasters_row data_shortcode_id=”2oydnwqmje” data_width=”boxed” data_top_style=”default” data_bot_style=”default” data_color=”default” data_padding_top=”60″ data_padding_bottom=”50″][cmsmasters_column data_width=”1/1″ data_shortcode_id=”b94lyqzs7″ data_animation_delay=”0″ data_border_style=”default” data_bg_size=”cover” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_position=”top center”][cmsmasters_text shortcode_id=”s4t5ueknap” animation_delay=”0″]

PRIVACY VERKLARING

Hartelijk dank voor uw interesse in de websites en het bedrijf van Café Confetti.
Persoonlijke gegevens hebben betrekking op alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit omvat bijvoorbeeld het IP-adres, adres, naam, emailadres of telefoonnummer. Café Confetti, gevestigd aan Hoofdstraat 167-2, 7311 AX Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Café Confetti
Hoofdstraat 167-2, 7311 AX Apeldoorn
biertje@cafe-confetti.nl
T. +31 (0)55 521 7390

Persoonsgegevens die wij verwerken

Café Confetti verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch zoals verjaardagen en jubilea.
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer of credit card gegevens

Deze gegevens komen bij ons binnen doordat u contact of een reservering maakt per mail, telefonisch of mondeling en door het gebruik van de website die wij kunnen bekijken in Google Analytics.

Café Confetti verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Het maken van een reservering
– Verzenden van een nieuwsbrief
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of uw vragen te beantwoorden
– Café Confetti volgt uw surfgedrag op haar website waarmee wij onze website kunnen
optimaliseren naar de behoefte van de bezoeker.

Geautomatiseerde besluitvorming

Café Confetti neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben
voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Café Confetti) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Tenzij Café Confetti verplicht is om op grond van wetgeving uw persoonsgegevens langer te bewaren.

Café Confetti verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien
dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Café Confetti gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een heel klein tekstbestandje dat bij een bezoek aan de website wordt opgeslagen op het apparaat waarmee u onze website bezoekt, zoals een computer, tablet, smartphone of smartwatch. Waar we het hierna hebben over “cookies” bedoelen we daarmee ook andere vergelijkbare technieken. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

Cookies maken het mogelijk om uw webbrowser te herkennen. Handig, want dan hoeft u bijvoorbeeld niet steeds opnieuw uw gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven of uw
instellingen aan te passen. Op die manier kunnen we ook onze website beter laten werken en kunnen we inzicht krijgen in het bezoekersgedrag op de website. Daarnaast kunnen andere partijen inzicht krijgen in uw surfgedrag. Dit maakt het mogelijk dat zij gepersonaliseerde advertenties tonen over meerdere websites en niet-revelante advertenties weg kunnen laten. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Goed om te weten: cookies brengen de veiligheid van uw computer niet in gevaar.

Analytische cookies
Deze gebruiken we om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld hoe vaak onze website wordt bezocht, op welke pagina u op onze website aankomt, op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Met deze informatie proberen we de website voor u zo makkelijk mogelijk te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen. Voor het plaatsen van analytische cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd.
Google analytics: hiermee analyseren wij het gebruik en de bezoekers van de website om zodoende de website te kunnen optimaliseren voor de bezoekers.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Café Confetti en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar biertje@cafe-confetti.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Café Confetti hanteert een beveiligingsniveau voor het verwerken van de persoonsgegevens, dat binnen de mogelijkheden van de huidige technieken, voldoende is om ongeautoriseerde toegang, wijziging, publicatie of verlies van uw persoonsgegevens tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact ons op biertje@cafe-confetti.nl.

Kan deze privacy policy worden gewijzigd?

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd door Café Confetti, dit zal dan worden aangepast op onze website www.cafe-confetti.nl.

Klachten?

Indien u klachten heeft kunt u altijd contact opnemen via e-mail: biertje@cafe-confetti.nl. Ook heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?
Mocht u vragen hebben over deze policy of over de manier waarop wij omgaan met persoonlijke gegevens kunt u altijd contact opnemen via e-mail: biertje@cafe-confetti.nl.

DISCLAIMER

GEBRUIK
Deze website is eigendom van Café Confetti. Als u deze website gebruikt, betekent dit, dat u volledig akkoord gaat met de voorwaarden die Café Confetti aan het gebruik ervan stelt. Café Confetti mag de voorwaarden veranderen. De geldende voorwaarden worden op deze plek op de website gepubliceerd. Deze website mag alleen worden gebruikt voor wettige doeleinden. U mag door het gebruik van deze website niet de rechten van derden schenden of beperken. Het is ook niet toegestaan om anderen te hinderen in het gebruik van de website.
Café Confetti is niet aansprakelijk voor schade (met inbegrip van directe, indirecte of gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van deze website of het niet-toegankelijk zijn van de website (contractueel of door nalatigheid).

INHOUD
Deze website en de informatie, namen, beelden, foto’s en logo’s betreffende en verband houdend met Café Confetti, worden verstrekt ‘zoals zij zijn’, zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie, hetzij impliciet of expliciet.
Café Confetti garandeert niet dat de website inhoudelijk foutloos is en dat alle functies naar behoren werken. Ook garandeert Café Confetti niet dat defecten worden gecorrigeerd of dat deze website of de server vrij is van virussen en bugs. Het is mogelijk dat het materiaal niet goed wordt weergegeven.
Café Confetti heeft het copyright van het materiaal op deze website, tenzij anders wordt aangegeven. Commercieel gebruik of publicatie van (een deel) van deze website is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Café Confetti.
Café Confetti accepteert geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites van anderen.

[/cmsmasters_text][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row]